1
2
3
4
5

Posláním PNF je podpora a realizace projektů v těchto hlavních oblastech:

  • zkvalitňování životního prostředí a kvality života občanů,
  • rozvoj místní ekonomiky,
  • rozvoj venkovské turistiky jako prostředku hospodářského rozvoje a rozšiřování ekologicky šetrného zemědělství;
  • kulturně-společenské, osvětově-vzdělávací a sportovní činnosti;
  • další veřejně prospěšné aktivity ve prospěch regionu.

Tyto činnosti jsou realizovány ve spolupráci se ZOD Brniště, zakladatelem PNF, s místní veřejnou správou, občany, místním podnikatelským i neziskovým sektorem a dalšími partnery.

 

www.podralsko.cz

 

Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD provozuje Ekocentrum Brniště - pomáháme porozumět přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka ke krajině, ve které žijeme.

Ekocentrum se od roku 2013 se věnuje péči o děti a naše okolí. Zaměřuje se na environmentální výchovu a zážitkovou pedagogiku. Nabízí ekologické výukové programy a programy zaměřené na oblast zemědělství pro mateřské, základní a střední školy. Rovněž pořádá semináře pro pedagogické pracovníky.

Tým EkocentraBrniště se také věnuje rozvíjení komunitního života ve svém okolí. Pořádá slavnostiaakce pro veřejnost a stará se společně s obcí Brniště o Stezku hastrmanů,Jezdeckou stezku a stezku „Sochy ve skalách“, které vybudoval a zpřístupnil lidem z okolí. Místním dětem a rodinám nabízíme možnosti aktivního trávení volného času - připravujeme pro ně ekokroužek, relaxační večery, tvořivé dílny a další akce.

 

www.ekocentrumbrniste.cz