1
2
3
4
5

 

Diakonie Sv. Martin je církevní organizací, sídlo nadace je ve Zhořelci, správa se nachází v Rothenburgu. V čele Diakonie stojí tři rovnocenní členové. Dozorčím orgánem Diakonie Sv. Martin je nadační rada, ta řídí, podporuje a pověřuje výkonnou radu. Správní rada se skládá ze členů církve, diakonie a společnosti.

Naleznete nás v okresech Zhořelec a Budyšín, v Hoyerswerdě, jižní Braniborsko v lokalitě lesů a klidných míst.

https://www.diakonie-st-martin.de/

 
 

 

To je Diakonie Sv. Martin.

Jsme si vědomi odpovědnosti společnosti a pracujeme s lidmi a pro lidi. Se spoustou odhodlání a nasazení.

Naše nabídka a pole půsonosti jsou rozmanité. Jsme kompetentní v pomoci, podpoře a poradenství pro osoby s postižením, seniorky a seniory, děti, mládež a rodiny stejě tak pro osoby v krizových situacích.

Naše nabídka zahrnuje centra péče o děti, domy s pečovatelskou službou, amulantí ošetřovatelské služby, centra denní péče, obytné a dílenské prostory pro osoby s postižením, fyzioterapii, poradenská centra, bezbariérové byty a vzdělávací centra s možností přenocovánní.

A kromě toho: Diakonie Sv. Martin je atraktiví zaměstnavatel a důvěryhodná dárcovská orgaizace.

Kdykoli potřebujete pomoc, přijedeme k Vám nebo Vy k nám.